Osuszanie.com.pl : Aktualności http://osuszanie.com.pl/ Osuszanie.com.pl : Aktualności Osuszanie.com.pl 2018-10-19 02:35:49 Jak Działa Osuszacz Kondensacyjny http://osuszanie.com.pl/newsy//jak-dziala-osuszacz-kondensacyjny http://osuszanie.com.pl/newsy//jak-dziala-osuszacz-kondensacyjny

Następnie suche i chłodne powietrze (o mniejszej zawartości wilgoci) przepływa przez skraplacz gdzie ulega podgrzaniu. W wyniku odebrania ciepła utajonego i zamiany energii doprowadzonej do sprężarki na energię cieplną, do powietrza jest przekazana większa ilość ciepła niż została pobrana. Odpowiada to wzrostowi temperatury powietrza o ok. 3-5°C.

Jeden taki cykl trwa bardzo krótko, a ciągła cyrkulacja powietrza przez osuszacz redukuje stopniowo poziom wilgotności w pomieszczeniu.

2013-02-21 08:06:07
Tanie grzanie budynków gospodarczych http://osuszanie.com.pl/newsy//tanie-grzanie-budynkow-gospodarczych http://osuszanie.com.pl/newsy//tanie-grzanie-budynkow-gospodarczych

Ogrzewanie budynków gospodarczych jest zwykle nie lada wyzwaniem. Obiekty te są zazwyczaj wysokie, o bardzo dużych kubaturach i z reguły słabo ocieplone. Zastosowanie konwencjonalnych systemów ogrzewania, składających się z kotłowni i systemu grzejników wodnych wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Dodatkowo, koszt eksploatacji tego typu rozwiązań jest niezmiernie wysoki. 

Decydując się na konkretne rozwiązanie należy pamiętać, że ciepłe powietrze grawitacyjnie przemieszcza się ku górze. Rozkład temperatur będzie się, więc zmieniał w zależności od wysokości, o ok. 2,5°C/m. Chcąc uzyskać tylko 10°C w budynku, na 6 metrach otrzymamy 25°C. Przy słabo ocieplanych obiektach powoduje to ogromne straty ciepła. 

Przy ogrzewaniu konwencjonalnym, wymagana jest ciągła praca urządzeń. Temperatura w pomieszczeniu nie może spaść poniżej 0°C (a praktycznie 5°C), gdyż spowoduje to zamarznięcie wody w instalacji i w konsekwencji jej zniszczenie. Powstaje, zatem problem nadzoru systemu i niepotrzebnych kosztów ciągłej pracy. Budynki rolnicze wymagają często jedynie okresowego ogrzewania, niejednokrotnie tylko kilka godzin dziennie. W pozostałym okresie temperatura może spadać poniżej 0°C. 

W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest nadmuchowy system ogrzewania. Urządzenia nowej generacji w szybki sposób mogą ogrzać dowolne obiekty przy minimalnym nakładzie energii. Nagrzewnice nadmuchowe nie ogrzewają budynków, lecz jedynie znajdujące się w nich powietrze. Dzięki bardzo małej bezwładności cieplnej powietrza, oraz bardzo dużej wydajności wentylatorów zastosowanych w tego typu urządzeniach (sięgającej kilkudziesięciu tys. m3 na godzinę) można uzyskać żądaną temperaturę w ciągu kilkunastu minut. 

Gdy praca urządzeń nie jest konieczna, mogą one być przechowywane nawet w kilkudziesięciostopniowym mrozie, bez szkody dla ich funkcjonowania. Cyrkulacja powietrza spowodowana pracą wentylatora zapobiega zbieraniu się ciepłego powietrza pod sufitem. Instalacja nawet w starych budynkach nie stwarza żadnych kłopotów z powodu braku jakichkolwiek przewodów, grzejników i innych elementów instalacji. Ponadto bardzo pożądanym efektem przy zastosowaniu tego typu urządzeń jest wysuszanie ścian budynków. Powoduje to redukcję nalotów grzybiczych, które negatywnie wpływają zarówno na ludzi i zwierzęta, jak i na budynki. 

Biorąc pod uwagę koszty ogrzewania budynków gospodarczych wskazane jest zastosowanie jak najtańszego paliwa. Podczas, gdy ceny standardowych paliw, takich jak gaz płynny, olej opałowy oraz węgiel gwałtownie rosną, idealnym rozwiązaniem wydaje się być powszechnie stosowane drewno. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma Master Climate Solutions wprowadziła do swojej oferty piec nadmuchowy na drewno Master CT50. Jest to urządzenie zaprojektowane specjalnie z myślą o tanim ogrzewaniu budynków gospodarczych, zachowujące przy tym wszelkie normy bezpieczeństwa

2013-01-04 08:50:11
Jak dobrać Nagrzewnice? http://osuszanie.com.pl/newsy//jak-dobrac-nagrzewnice http://osuszanie.com.pl/newsy//jak-dobrac-nagrzewnice

 

Wzór na obliczenie wymaganej mocy cieplnej

V x ΔT x K = kcal/h

V – objętość pomieszczenia, które ma być ogrzane (szer x dł x wys) q m³

ΔT – wymagany przyrost temperatury (°C)

K – współczynnik izolacji cieplnej
Legenda

V = szerokość 4 m, długość 12 m, wysokość 3 m, Objętość pomieszczenia, które ma być ogrzane = 144 m³

ΔT = temperatura wewnątrz bez ogrzewania -5°C, temperatura wymagana w pomieszczeniu +18°C, T = 23ºC

K = współczynnik zależny od rodzaju konstrukcji oraz izolacji

K=3,0-4,0
Prosty budynek z drewna lub blachy falistej - Nieizolowany

K=2,0-2,9
Prosta konstrukcja, pojedyncza warstwa z cegieł, proste okna I dach - Słaba izolacja

K=1,0-1,9
Konstrukcja standardowa, podwójna wartwa cegieł, niewiele okien, standardowo zamknięty dach - Średnia izolacja

K=0,6-0,9
Konstrukcja zaawansowana, podwójnie izolowana cegła, niewiele okien podwójnych, solidny fundament,
dach z materiałów dobrze izolujących - Dobra izolacja
Przykład: wymagana moc cieplna


144 x 23 x 4 = 13 248 kcal/h

(V x ΔT x K = kcal/h)


1 kW/h = 860 kcal/h

1 kcal/h = 3,97 Btu/h

1 kW/h = 3412 Btu/h

1 Btu/h = 0,252 kcal/h


Teraz można wybrać urządzenie najbardziej odpowiadające naszym potrzebom.

2012-12-03 10:49:38
Poradnik-Kiedy Należy Osuszać? http://osuszanie.com.pl/newsy//poradnik-kiedy-nalezy-osuszac http://osuszanie.com.pl/newsy//poradnik-kiedy-nalezy-osuszac

 

 

W przemyśle budowlanym i do usuwania skutków powodzi, zalania

Osuszacze AERIAL przyspieszają proces osuszania w nowych budynkach, umożliwiając szybsze oddanie ich do użytku. Osuszacze kondensacyjne AERIAL stosowane są również do usuwania skutków powodzi lub zalania, zapobiegają tworzeniu się pleśni i innych uszkodzeń, przywracając miejsce gdzie wystąpiła szkoda do używalności w jak najkrótszym czasie.

Na basenach i w klubach odnowy fizycznej i biologicznej
Wszędzie gdzie znajdują się otwarte zbiorniki wodne, woda będzie parować w określonym zakresie w zależności od jej temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu, powodując w konsekwencji wzrost wilgoci. Prysznice, sauny i sale fitness przeważnie są pomieszczeniami o dużym stopniu zawilgocenia.

W piwnicach, salonach, domach wypoczynkowych i szklarniach
Osuszacze kondensacyjne potrafią przywrócić zawilgocone pokoje lub piwnice do stanu używalności. Zastosowanie osuszacza w sporadycznie użytkowanych domach wypoczynkowych zapobiega powstawaniu pleśni i stęchłych zapachów. W szklarniach, użycie osuszacza zapewnia utrzymanie przejrzystych szyb i przyjemnej atmosfery.

Zapobieganie korozji i utrzymywanie wartości np. zabytkowych pojazdów
Jest to kwestia unikania korozji grożącej wartościowym częściom mechanicznym i pojazdom wykonanym z zaawansowanych materiałów, lub których wartość jest bezcenna. Istotne jest również utrzymanie ich w sprawności. Jednym z najbardziej ekonomicznych rozwiązań jest kontrolowanie poziomu wilgotności względnej z zastosowaniem osuszaczy kondensacyjnych.

W przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych
Zapobieganie kondensacji pary wodnej na takich elementach jak rury, filtry, zawory, łączniki itp. w systemach rurociągów. Można uniknąć kosztownych awarii rozdzielni, systemu zdalnego sterowania i urządzeń przełączających.

 

2012-11-30 11:02:41
Nagrzewnice Master AIR BUS liderem w branży rozrywkowej - ogrzewanie imprez masowych http://osuszanie.com.pl/newsy//nagrzewnice-master-air-bus-liderem-w-branzy-rozrywkowej-ogrzewanie-imprez-masowych http://osuszanie.com.pl/newsy//nagrzewnice-master-air-bus-liderem-w-branzy-rozrywkowej-ogrzewanie-imprez-masowych

Zaletą takich nagrzewnic jest szybka i łatwa instalacja oraz gotowość do pracy praktycznie w każdym momencie. Jest do doskonałe rozwiązanie tymczasowe, szczególnie w przypadku jednorazowych lub krótkotrwałych imprez masowych, podczas których trudno stosować standardowe instalacje grzewcze. Koszty eksploatacji są także nieporównywalnie niższe, a wysoka efektywność takich urządzeń sprawia, że są obecnie najczęściej stosowanymi nagrzewnicami na imprezach plenerowych. 


  Firma Master Climate Solutions wprowadza właśnie odnowioną serię wysokowydajnych nagrzewnic AIR BUS o znacznie wzmocnionej konstrukcji. Z nowymi parametrami technicznymi i jakościowymi urządzenia te stają się jeszcze trudniejszym do pokonania konkurentem na rynku nagrzewnic powietrza. 

Większe, gumowe koła, możliwość podłączenia własnego zbiornika paliwa, dodatkowe listwy ułatwiające transport urządzenia np. na wózku widłowym – to tylko niektóre udogodnienia nowych modeli. Nagrzewnice Master dostępne są w wersjach z jednym, dwoma lub czterema wylotami powietrza, do których podpiąć można odpowiednie węże rozprowadzające ciepło. Do modeli z wentylatorem promieniowym przygotowano ofertę specjalnych węży, które można ze sobą łączyć, aby dostarczyć ciepło na większe odległości. Urządzenia Master AIR BUS dostępne są w zakresie wydajności od 75 – 220 kW i przepływie powietrza od 4,400 do 12,500 m³/h. Daje to szerokie możliwości zastosowania nie tylko w przemyśle rozrywkowym.


Nowe modele nagrzewnic Master AIR BUS zostaną zaprezentowane branży rozrywkowej podczas tegorocznych targów The Showman’s Show w Wielkiej Brytanii. 
2012-11-16 09:12:00